3 Langkah Mudah Mencipta Penyata Nilai Bersih (Net-worth Statement) Anda Sendiri

Mengenalpasti maklumat berkaitan asset (aset), liability (liabiliti), net-worth (nilai bersih) dan cash-flow (aliran tunai) adalah sangat penting semasa proses menetapkan matlamat kewangan. Melalui Net-worth Statement (Penyata Nilai Bersih), seorang Perancang Kewangan (samada Certified Financial Planner (CFP), Islamic Financial Planner (IFP), Registered Financial Planner (RFP), Shariah Registered Financial Planner (Shariah RFP) atau Financial Adviser’s Representative (FAR), Capital Markets Services Representative’s Licence…