Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Penjawat Awam Tahun 2019

Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 9 Tahun 2018: Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2019 telah menetapkan tarikh pembayaran gaji bulanan bagi Penjawat Awam tahun 2019. Surat Pekeliling ini juga ditetapkan mengikut Arahan Perbendaharaan 105 dan surat kelulusan Kementerian Kewangan Malaysia rujukan MOF.600-2/2/3(39) bertarikh 27 November 2018 (Permohonan Pengecualian AP105(b) – Tarikh dan Peraturan…