Prestasi Dan Senarai 30 Pegangan Ekuiti Tertinggi KWSP Berdasarkan Peratus Daripada Terbitan Saham Sepanjang Tahun 2018

KWSP telah mengumumkan senarai 30 pegangan ekuiti berdasarkan peratusan terbitan saham tertinggi sepanjang Suku Pertama (Januari – Mac 2018), Suku Kedua (April – Jun 2018) dan Suku Ketiga (Julai – September 2018). Dalam Suku Pertama 2018, pelaburan ekuiti yang mewakili  41.59 peratus daripada keseluruhan aset pelaburan KWSP telah berjaya menyumbangkan sebanyak RM7.93 bilion pendapatan iaitu…