GAGAL DAPAT PEMBIAYAAN PKS DAN PERUMAHAN? DAPATKAN BANTUAN MYKNP BNM SEKARANG!

TENTANG MYKNP DAN JUGA PERANANNYA MyKNP merupakan usahasama oleh BNM, CGC dan AKPK untuk menyediakan bantuan khidmat nasihat kepada pemohon yang tidak berjaya mendapatkan pembiayaan PKS atau pembiayaan perumahan. Objektifnya adalah untuk memupuk dan memberi pemohon kefahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan pembiayaan mereka dan meningkatkan kelayakan mereka untuk mendapatkan pembiayaan daripada…