Pengenalan, Rukun dan Syarat-Syarat Zakat

PENGERTIAN ZAKAT Terdapat dua pengertian yang perlu difahami iaitu pengertian zakat dari sudut bahasa (literal) dan dari sudut istilah (kontekstual). i. Dari sudut bahasa: Bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. ii. Dari sudut istilah: Kadar harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada asnaf yang berhak dengan syarat-syarat yang tertentu. HUKUM ZAKAT Zakat…