5 Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019 – 2023

Strategi Utama 1: Menyemai nilai murni sejak usia muda Memperluaskan elemen asas pendidikan kewangan dalam kurikulum sekolah dari peringkat prasekolah, sekolah rendah sehingga menengah. Memperkukuhkan pendidikan kewangan melalui aktiviti kokurikulum. Memperkenalkan pembangunanan keupayaan dan sokongan kepada guru. Menggalakkan penyertaan pendidikan kewangan dalam kalangan murid, kumpulan ibubapa dan masyarakat sokongan. Strategi Utama 2: Meningkatkan akses orang…